Kudła usługi detektywistyczne Zielona Góra
Wszystko pod kontrolą

Odszkodowania

Istotną częścią działalności biura jest dochodzenie odszkodowań. Pomagamy naszym Klientom na wszystkich etapach likwidacji szkód osobowych i rzeczowych, począwszy od przedsądowego zgłoszenia szkody aż po realizację roszczeń na drodze sądowej. Aby zapewni kompleksową i w najwyższym stopniu profesjonalną obsługę Klientów, biuro nawiązało stałą współpracę z adwokatem, specjalizującym się w takich sprawach i mającymi bogate, kilkuletnie doświadczenie w ich prowadzeniu.
Świadczymy pomoc w dochodzeniu roszczeń i świadczeń powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie oraz zdarzeń takich jak choroby zawodowe i błędy w sztuce lekarskiej, oraz innych z których wynika odpowiedzialność cywilna wobec osoby poszkodowanej.

W sprawach o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie wynagrodzenie biura jest w głównej mierze uzależnione od wyniku sprawy. Dążymy do uzyskania dla naszych Klientów jak najwyższych kwot, które mają zrekompensować im poniesioną szkodę i cały szereg negatywnych przeżyć.

Służebność przesyłu

Zapewniamy skuteczne wsparcie prawne właścicielom nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe służące do prowadzenia lub odprowadzenia energii elektrycznej, gazu, pary, płynów itp. Prowadzimy sprawy o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości za wynagrodzeniem oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości do 10 lat wstecz.

Odkup odszkodowania

Proponujemy Państwu także odkup odszkodowania, który pozwoli Państwu na otrzymanie od ręki dodatkowych pieniędzy bez konieczności wytaczania sprawy w sądzie ubezpieczycielowi i ponoszenia dodatkowych kosztów. Odkup odszkodowania nie wpływa w żaden sposób na zniżki.

Prowadzimy odkup odszkodowania z OC z ostatnich 3 lat.

Skontaktuj się z nami. Dostarcz nam kosztorys szkody i decyzję o przyznaniu odszkodowania (Jeśli ich nie posiadasz możesz otrzymasz je od swojej firmy ubezpieczeniowej lub skontaktuj się z nami). Dokonamy analizy Twojego przypadku, a następnie przedstawimy ofertę odkupu Twojego odszkodowania. Od rzazu po podpisaniu umowy przekażemy Ci do ręki ustaloną kwotę.
Tel. 606 905 126
Tel. / Fax: 68 321 321 7

biuro@kudladetektyw.pl