Kudła usługi detektywistyczne Zielona Góra
Wszystko pod kontrolą

Polisolokaty

W związku z licznymi przypadkami i częstymi zapytaniami wprowadziliśmy dla Państwa nową usługę. Biuro oferuje pomoc w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w momencie rozwiązania umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Świadczymy pomoc zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak również zapewniamy reprezentowanie Klientów przed sądami.
Aby zapewnić kompleksową i w najwyższym stopniu profesjonalną obsługę Klientów, Biuro nawiązało stałą współpracę z adwokatem, specjalizującym się w takich sprawach i mającymi bogate, kilkuletnie doświadczenie w ich prowadzeniu. Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI, PKO ŻYCIE, NORDEA, AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA , AMPLIKO, ING i inne z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrotu kosztów postępowania.

Wszystkich Państwa, którzy pragną odzyskać utracone w skutek opłat likwidacyjnych pieniądze, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostepnego na stronie internetowej biura i nadesłanie zapytania do naszych ekspertów.
Tel. 606 905 126
Tel. / Fax: 68 321 321 7

biuro@kudladetektyw.pl