Kudła usługi detektywistyczne Zielona Góra
Wszystko pod kontrolą

Porady prawne

Biuro Detektywistyczne KUDŁA w ramach zleconych spraw współpracuje z Kancelarią Prawną skupiającą adwokatów. W tym zakresie Biuro Detektywistyczne gromadzi materiał dowodowy, wykorzystywany następnie w prowadzanych przez Kancelarię sprawach toczących się zarówno przed Sądami wszystkich instancji jak i przed wszelkimi organami administracji czy urzędami.
W zależności od problemu z jakim zgłaszacie się Państwo do nas oferujemy kompleksowe podejście do sprawy i dążymy do doprowadzenia do zadawalającego Państwa finału. Od momentu zgłoszenia się do naszego Biura zostają Państwo objęci wszechstronną opieką detektywistyczną oraz prawną. W ramach wspomnianej wyżej współpracy z Kancelarią prawną Biuro Detektywistyczne zapewni Państwu możliwość wsparcia profesjonalnego prawnika w szczególności w zakresie:

- prawa rodzinnego: pozew o rozwód, ustalenie ojcostwa, alimenty, separację, zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, wniosek o ubezwłasnowolnienie, wniosek o uznanie za zmarłego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
- prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie masy spadkowej, podział spadku, wykonanie zapisu, sprawy o zachowek,
- sprawy gospodarcze: postępowania o zapłatę, rozliczenia między wspólnikami, sprawy związane z wykorzystaniem weksli,
- sprawy z zakresu prawa pracy: o przywrócenie do pracy, zwolnienia dyscyplinarne, odwołania od wypowiedzenia, odszkodowania,
- sprawy karne: reprezentowanie w toku postępowania przygotowawczego (przed prokuraturą), obrona w sprawach karnych, udział w posiedzeniach aresztowych zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
- sprawy administracyjne: odwołania od decyzji, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnioski o udzielenie wglądu do akt spraw, pomoc w prowadzeniu sprawy przed wszelkimi organami administracji, skargi do WSA i NSA,
- pomoc w przygotowaniu wymaganych w toku postępowania wszelkich pism procesowych,
- przygotowywanie wszelkich wzorów umów, oświadczeń,
- zabezpieczanie kontraktów,
- windykacja płatności na etapie przedsądowym oraz sądowym,
- pomoc w wnoszeniu środków odwoławczych: odwołania, zażalenia, sprzeciwy, apelacje, skargi kasacyjne i inne.
Tel. 606 905 126
Tel. / Fax: 68 321 321 7

biuro@kudladetektyw.pl